Aktualnie znajdujesz się na:

2018

Oddział Programów Współpracy Transgranicznej

Plany kontroli przeprowadzanych w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

1. Półroczna aktualizacja planu kontroli

2. Roczny plan kontroli - aktualizacja 16.04.2018r.

3. Roczny plan kontroli - aktualizacja 30.05.2018r.

4. Roczny plan kontroli - aktualizacja 04.09.2018r.

5. Roczny plan kontroli - aktualizacja 11.11.2018r.

Kontrole przeprowadzone w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska

1. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr CZ.11.FM_2016_01 pn. „Zarządzanie Funduszem i obsługa administracyjna mikroprojektów Nisa-Nysa” - Euroregion Nysa

2. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr CZ.11.FM_2016_02 pn. „Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis” - Euroregion Glacensis

3. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_001/0000004 pn. „Drugstop -transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową” - Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Plany kontroli przeprowadzanych w ramach Programu Współpracy Interreg Polska - Saksonia 2014 - 2020

1. Roczny plan kontroli - aktualizacja 16.04.2018r.

2. Roczny plan kontroli - aktualizacja 18.04.2018r.

Kontrole przeprowadzone w ramach Programu Współpracy Interreg Polska - Saksonia 2014 - 2020

1. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr PLSN.04.01.00-02-0003/15 pn. „Fundusz Małych projektów INTERREG Polska - Saksonia 2014-2022” - Euroregion Nysa

2. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr PLSN.04.01.00-DE-0048/16 pn. „Smart Integration” - Województwo Dolnośląskie-Instytut Rozwoju Terytorialnego

3. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr PLSN.04.01.00-DE-0048/16 pn. „Smart Integration” - Województwo Dolnośląskie-Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

4. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr PLSN.04.01.00-02-0001/15 pn. „Nie dla narkotyków-zwiększenie skuteczności policji w zakresie przeciwdziałania przestępczości narkotykowej na terenie przygranicznym polsko-niemieckim” - Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

5. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr PLSN.01.01.00-02-0019/16 pn. „Park Mostów” - Gmina Miejska Zgorzelec

6. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr PLSN.04.01.00-02-0049/16 pn. „Partnerzy z kulturą” - Jeleniogórskie Centrum Kultury

7. Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu nr PLSN.04.01.00-DE-0059/16 pn. „Utworzenie Zespołów Kompetencji Seniorów na niemiecko - polskim pograniczu. Projekt Modelowy” - Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

 

liczba wejść: 916

Metryka strony

Data publikacji : 15.07.2019
Data modyfikacji : 01.02.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Jolanta Zełep
Autor :