Aktualnie znajdujesz się na:

2018

Oddział Dochodów i Desygnacji

Informacja pokontrolna z kontroli planowej nr 11/2017 służącej potwierdzeniu spełniania kryteriów desygnacji

Dotyczy: Komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (UMWD), realizujące zadania Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, wynikające z pełnienia przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego funkcji Instytucji Zarządzającej RPO WD (IZ) oraz Instytucji Certyfikującej RPO WD (IC) dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

 

 

 

liczba wejść: 1849

Metryka strony

Data publikacji : 23.08.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Dariusz Nocoń
Wydział Organizacji i Rozwoju
Autor :