Aktualnie znajdujesz się na:

Wydział Infrastruktury

2024

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, przeprowadzonej w dniu 22 marca i 13 maja 2024 r. w Starostwie Powiatowym w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, w zakresie: zarządzania ruchem na drogach, dla których organem zarządzającym ruchem jest Starosta Wołowski.

 

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 30 października 2023 r.  i 6 listopada 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, ul. Wybrzeże Słowackiego 12/14, 50-411 Wrocław, w zakresie:

  1. prowadzenia ewidencji uprawnionych lekarzy,
  2. sprawowania nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem,
  3. prowadzenia ewidencji uprawnionych psychologów,
  4. sprawowania nadzoru nad przeprowadzaniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu,
  5. prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną oraz dokonywania wpisów do tej ewidencji,
  6. prowadzenia ewidencji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, jednostek organizacyjnych służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub zakładów opieki zdrowotnej nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz jednostek sektora finansów publicznych, które mogą prowadzić pracownię psychologiczną.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 24 i 27 października 2023 r. u przedsiębiorcy Mariusza Pierzynki prowadzącego działalność gospodarczą jako Ośrodek Szkoelnia Kierowców Mariusz Pierzynka w miejscu prowadzenia działalności, tj. w miejscowości: Wałbrzych, ul. Główna 5a, Ogrodowa 25 oraz w miejscowości: Wrocław, ul. Boczna 2, dotyczącej prawidłowość prowadzenia działalności regulowanej w zakresie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia. 

liczba wejść: 241

Metryka strony

Data publikacji : 15.04.2024
Data modyfikacji : 12.07.2024
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Krzysztof Widziński
Wydział Infrastruktury
Autor :