Aktualnie znajdujesz się na:

Wydział Infrastruktury

2022

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Borów w okresie od 9 grudnia 2021 r. do 21 marca 2022 r.  w zakresie  prawidłowości wykorzystania środków w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Polkowice w dniu 26 maja 2022 r.  w zakresie  utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Wińsko w dniu 18 października 2022 r.  w zakresie  utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

liczba wejść: 647

Metryka strony

Data publikacji : 12.04.2022
Data modyfikacji : 17.11.2022
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Ryszard Struzik
Wydział Infrastruktury
Autor : Ryszard Struzik