Aktualnie znajdujesz się na:

Wydział Infrastruktury

2021

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, przeprowadzonej w dniu 5 października 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Kamiennej Górze w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

 

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, przeprowadzonej w dniach 15 czerwca i 24 sierpnia 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu, w zakresie:

  1. dokonywania w prawie jazdy wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo szkolenia okresowego;
  2. zatrzymywania prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem;
  3. cofania uprawnień do kierowania pojazdami;
  4. przywracania uprawnień do kierowania pojazdami;
  5. wydawania, przedłużania i rozszerzania zakresu zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym;
  6. realizowania obowiązku przekazywania wojewodzie rocznego sprawozdania z wykonywania zadań określonych w ustawie o kierujących pojazdami.

 

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, przeprowadzonej w dniach 16 września 2021 r., 7 i 21 października 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, w zakresie: zarządzania ruchem na drogach, dla których organem zarządzającym ruchem jest Starosta Kłodzki

 

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, przeprowadzonej w dniach 26 listopada 2020 r., 26 lutego 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Świdnicy, w zakresie: zarządzania ruchem na drogach, dla których organem zarządzającym ruchem jest Starosta Świdnicki

 

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, przeprowadzonej w dniach 14 października i 20 listopada 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze, ul. Jana Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, w zakresie:

1)            prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców;

2)            prowadzenia ewidencji instruktorów i ewidencji wykładowców;

3)            sprawowania przez starostę nadzoru nad szkoleniem kandydatów na kierowców;

4)            wydawania, przedłużania i rozszerzania zakresu zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym;

5)            realizowania obowiązku przekazywania wojewodzie rocznego sprawozdania z wykonywania zadań określonych w ustawie o kierujących pojazdami.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, przeprowadzonej w dniu 24 maja 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Kudowie-Zdroju w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, przeprowadzonej w dniach 27 maja 2021 r., 30 czerwca 2021 r.  i 19 sierpnia 2021  w Starostwie Powiatowym w Złotoryi, w zakresie: zarządzania ruchem na drogach, dla których organem zarządzającym ruchem jest Starosta Złotoryjski

 

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, przeprowadzonej w dniach 11 grudnia 2020 r. i 26 stycznia 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Jaworze, ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor, w zakresie:

1)            prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców;

2)            prowadzenia ewidencji instruktorów i ewidencji wykładowców;

3)            sprawowania przez starostę nadzoru nad szkoleniem kandydatów na kierowców;

4)            wydawania, przedłużania i rozszerzania zakresu zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym;

5)            realizowania obowiązku przekazywania wojewodzie rocznego sprawozdania z wykonywania zadań określonych w ustawie o kierujących pojazdami.

 

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, przeprowadzonej w dniach 20 maja i 9 czerwca 2021 r. w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, w zakresie:

1)            prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców;

2)            prowadzenia ewidencji podmiotów prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami;

3)            prowadzenia ewidencji instruktorów i ewidencji wykładowców;

4)            sprawowania nadzoru nad szkoleniem kandydatów na kierowców;

5)            zatrzymywania prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem;

6)            cofania uprawnień do kierowania pojazdami;

7)            realizowania obowiązku przekazywania wojewodzie rocznego sprawozdania z wykonywania zadań określonych w ustawie o kierujących pojazdami.

 

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, przeprowadzonej w dniach 16 i 19 marca 2021 roku, u przedsiębiorcy Piotra Stokłosy prowadzącego działalność gospodarczą jako: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „AUTO STOP” Piotr Stokłosa w miejscu prowadzenia działalności, tj. w miejscowości: 58-300 Wałbrzych, ul. Limanowskiego 3 oraz ul. Wysockiego 28, dotyczącej prawidłowość prowadzenia działalności regulowanej w zakresie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy w kontrolowanym miejscu.

 

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, przeprowadzonej w dniach 21 i 25 maja 2021 roku, u przedsiębiorcy Moniki Kowalczyk-Tajsiak,  prowadzącej działalność gospodarczą jako: SAFE DRIVING Kowalczyk & Tajsiak Monika Kowalczyk-Tajsiak w miejscu prowadzenia działalności,  tj. w miejscowości: 52-425 Wrocław, Aleja Piastów 2a/2, 50-512 Wrocław, ul. Łagiewnicka 2, 55-080 Gniechowice, ul. Wrocławska 6 oraz 55-040 Kobierzyce, ul. Świętojańska 30, dotyczącej prawidłowość prowadzenia działalności regulowanej w zakresie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy w kontrolowanym miejscu.

 

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, przeprowadzonej w dniach 30 lipca oraz 2 i 6 sierpnia 2021 roku, u przedsiębiorcy Mirosława Brzęczka, prowadzącego działalność jako Ośrodek Kształcenia Kursowego „2xTAK” Mirosław Brzęczek, w miejscu prowadzenia działalności tj. w miejscowości: Bolesławiec, ul. Dolne Młyny 42, Bolesławiec, ul. Ekonomiczna 2, Jelenia Góra, ul. Cieplicka 213, Jelenia Góra, ul. Karłowicza 25, Zgorzelec, ul. Łużycka 19 oraz Zgorzelec, ul. Okrzei 1, dotyczącej prawidłowość prowadzenia działalności regulowanej w zakresie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy w kontrolowanym miejscu.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 25 maja 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Kłodzku z siedzibą przy ul. Okrzei 1 oraz w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku z siedzibą przy ul. Objazdowej 20, w zakresie prawidłowości realizacji projektu pn.: „Remont drogi powiatowej nr 3293D w Roszycach na długości 1,257 km”, realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wcześniej: Funduszu Dróg Samorządowych).

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 31 maja 2021 r.  w Urzędzie Gminy Walim z siedzibą przy ul. Bocznej 9, 58-320 Walim w zakresie prawidłowości realizacji projektu pn.: Remont drogi gminnej ul. Słowackiego w Walimiuw ramach Funduszu Dróg Samorządowych obecnie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 09 czerwca 2021 r. w Urzędzie Gminy Borów z siedzibą w Borowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 22, 57-160 Borów w zakresie prawidłowości realizacji projektu pn.: „Przebudowa drogi gminnej 111633D od drogi powiatowej nr 3048D do miejscowości Siemianów” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych obecnie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 14 czerwca 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie z siedzibą przy ul. Rynek 1, w zakresie prawidłowości realizacji projektu pn.: „Przebudowa drogi ul. Kościelec - ul. Kołowa w Nowej Rudzie (etap I)”, realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wcześniej: Funduszu Dróg Samorządowych).

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 17 czerwca 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu z siedzibą przy ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec, w zakresie prawidłowości realizacji projektu pn.: „Przebudowa drogi gminnej - ul. Kolejowa Wykroty dz. nr 1028/5”, realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wcześniej: Funduszu Dróg Samorządowych).

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 31 maja 2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Wiązowie z siedzibą przy pl. Wolności 37 w zakresie prawidłowości realizacji projektu pn.: „Remont drogi gminnej w miejscowości Łojowice”, realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wcześniej: Funduszu Dróg Samorządowych).

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Bierutowie w okresie od 31 maja do 6 sierpnia 2021 r. w zakresie  prawidłowości wykorzystania środków w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim Wąsosza w okresie od 18 czerwca do 25 sierpnia 2021 r. w zakresie  prawidłowości wykorzystania środków w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w Związku Powiatowo-Gminnym „Oławskie Przewozy Gminno-Powiatowe” w okresie od 20 października do 8 grudnia 2021 r. w zakresie  prawidłowości wykorzystania środków w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Polkowicach w okresie od 20 grudnia 2021 r. do 7 marca 2022 r.  w zakresie  prawidłowości wykorzystania środków w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

 

liczba wejść: 932

Metryka strony

Data publikacji : 25.02.2021
Data modyfikacji : 12.04.2022
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Ryszard Struzik
Wydział Infrastruktury
Autor : Ryszard Struzik