Aktualnie znajdujesz się na:

Wydział Infrastruktury

2020

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, przeprowadzonej w dniu 8 października 2019 r. u przedsiębiorcy Danuty Kardaś, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą: Ośrodek Szkolenia Kierowców „DANUTA” Danuta Kardaś, w miejscu prowadzenia działalności tj. w miejscowości: Wrocław, ul. Gazowa 16/1 a, dotyczącej prawidłowość prowadzenia działalności regulowanej w zakresie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy w kontrolowanym miejscu.

 

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, przeprowadzonej w dniach 28 i 29 października 2019 r. u przedsiębiorcy Polski Związek Motorowy OZDG Sp. z o.o., w miejscu prowadzenia działalności - tj. 59-220 Legnica, ul. Bydgoska 2 oraz 59-300 Lubin, ul. Składowa 1, dotyczącej prawidłowość prowadzenia działalności regulowanej w zakresie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy w kontrolowanym miejscu.

 

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, przeprowadzonej w dniu 29 listopada 2019 r. u przedsiębiorców: Tatiany Michałowskiej-Szope i Andrzeja Szopę prowadzących działalność gospodarczą jako: LINIA Tatiana Michałowska-Szope, Andrzej Szopę s.c., w miejscu prowadzenia działalności tj. w miejscowości: Pietrzykowice, ul. Fabryczna 21, dotyczącej prawidłowość prowadzenia działalności regulowanej w zakresie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy w kontrolowanym miejscu.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, przeprowadzonej w dniu 25 września 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, ul. Wybrzeże Słowackiego 12/14, 50-411 Wrocław, w zakresie:

  1. prowadzenia ewidencji uprawnionych lekarzy;
  2. sprawowania nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem;
  3. prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną oraz dokonywania wpisów do tej ewidencji;
  4. prowadzenia ewidencji uprawnionych psychologów;
  5. sprawowania nadzoru nad przeprowadzaniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu;
  6. prowadzenia ewidencji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, jednostek organizacyjnych służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub zakładów opieki zdrowotnej nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz jednostek sektora finansów publicznych, które mogą prowadzić pracownię psychologiczną.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, przeprowadzonej w dniach 25 września 2020 r., 21 października 2020 r. i 24 listopada 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Lubinie, w zakresie: zarządzania ruchem na drogach, dla których organem zarządzającym ruchem jest Starosta Lubiński

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, przeprowadzonej w dniach 20, 25 oraz 28 lutego 2020 roku, u przedsiębiorcy Beaty Puławskiej prowadzącej działalność gospodarczą jako: Ośrodek Kształcenia Kursowego „2 x TAK” Beata Puławska - w miejscu prowadzenia działalności - tj. w miejscowości: 51-162 Wrocław, ul Macieja Miechowity 2, 59-220 Legnica, Aleja Rzeczypospolitej 5/11 oraz 59-700 Bolesławiec, ul. Ekonomiczna 2, dotyczącej prawidłowość prowadzenia działalności regulowanej w zakresie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy w kontrolowanym miejscu.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, przeprowadzonej w dniach 30 września oraz 7 października 2020 roku, u przedsiębiorcy Roberta Stelmaszczyka, prowadzącego działalność gospodarczą jako Ośrodek Szkolenia Kierowców „Radar” Robert Stelmaszczyk w miejscu prowadzenia działalności, tj. w miejscowości: 58-500 Jelenia Góra, ul. Obrońców Pokoju 26A oraz 58-500 Jelenia Góra, ul. Jana Pawła II, dotyczącej prawidłowość prowadzenia działalności regulowanej w zakresie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy w kontrolowanym miejscu.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, przeprowadzonej w dniach 16 oraz 18 listopada 2020 roku, u przedsiębiorcy Krystyny Stańczak prowadzącej działalność gospodarczą jako: KNEKS Firma Usługowo-Szkoleniowa Krystyna Stańczak w miejscu prowadzenia działalności, tj. w miejscowości: 56-100 Wołów, ul. Komuny Paryskiej 23/3, Warzęgowo 14, 59-230 Prochowice, Kawice 54a, 59-220 Legnica, Al. Rzeczypospolitej 25 oraz 59-300 Lubin, ul. Ścinawska 22, dotyczącej prawidłowość prowadzenia działalności regulowanej w zakresie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy w kontrolowanym miejscu.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, przeprowadzonej w dniach 26 oraz 28 października 2020 roku, u przedsiębiorcy Justyny Gądek prowadzącej działalność gospodarczą w miejscu prowadzenia działalności tj. w miejscowości: 58-200 Dzierżoniów, ul. Stanisława Staszica 32, ul. Korczaka 3 oraz 58-302 Wałbrzych, ul. Stefana Batorego 82, dotyczącej prawidłowość prowadzenia działalności regulowanej w zakresie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy w kontrolowanym miejscu.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, przeprowadzonej w dniu 15 października 2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

 

liczba wejść: 1098

Metryka strony

Data publikacji : 01.04.2020
Data modyfikacji : 02.09.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Ryszard Struzik
Wydział Infrastruktury
Autor : Ryszard Struzik