Aktualnie znajdujesz się na:

Wydział Infrastruktury

2018

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, przeprowadzonej w dniach 17, 23 i 24 sierpnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Środzie Śląskiej, ul. Wrocławska 2, 55-300 Środa Śląska, w zakresie:

 1. zarządzania ruchem na drogach, dla których organem zarządzającym ruchem jest Starosta Powiatu Średzkiego;
 2. dokonywania w prawie jazdy wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej;
 3. wydawania wtórnika prawa jazdy;
 4. prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców;
 5. prowadzenia ewidencji instruktorów i ewidencji wykładowców;
 6. sprawowania przez starostę nadzoru nad szkoleniem kandydatów na kierowców.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, przeprowadzonej w dniach 30 listopada, 7 i 21 grudnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich, ul. B.Prusa 5, 57-200 Ząbkowice Śląskie, w zakresie:

 1. zarządzania ruchem na drogach, dla których organem zarządzającym ruchem jest Starosta Powiatu Ząbkowickiego.

 

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, przeprowadzonej w dniu 13 listopada 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Wrocławiu, przy ulicy Łagiewnickiej 12, w zakresie prawidłowości wykonywania przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego obowiązków związanych z organizacją działalności Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - zwanej dalej Wojewódzką Radą BRD.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej dnia 28 lutego 2018 r. w Urzędzie Gminy w Kondratowicach z siedzibą przy ul. Nowej 1, 57-150 Prusy w zakresie prawidłowości realizacji projektu pn.: „Remont dróg gminnych w miejscowościach Kowalskie, Strachów oraz Kondratowice” w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej dnia 23 marca 2018 r. w Urzędzie Gminy w Krośnicach z siedzibą przy ul. Sportowej 4, w zakresie prawidłowości realizacji projektu pn.: „Przebudowa drogi w miejscowości Świebodów na działkach oznaczonych nr ewid. 217, 223, 224 AM-1 obręb Świebodów” w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019”.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej dnia 7 marca 2018 r.  w Urzędzie Gminy w Prochowicach z siedzibą przy ul. Rynek 1, w zakresie prawidłowości realizacji projektu pn.: „Przebudowa ulicy Legnickiej w ciągu drogi gminnej na 104587D w Prochowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, w ramach „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej dnia 27 marca 2018 r.  w Urzędzie Gminy w Czernicy z siedzibą przy ul. Kolejowej 3, w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w trybie zwykłym w dniu 1 lutego 2018 r. u przedsiębiorcy - Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego w zakresie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, przeprowadzonej w dniach 27 lutego, 29 marca i 20 kwietnia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy, ul. Ks. Dz. W. Bochenka 6, 55-100 Trzebnica, w zakresie:

 1. zarządzania ruchem na drogach, dla których organem zarządzającym ruchem jest Starosta Powiatu Trzebnickiego;
 2. sprawowania nadzoru nad szkoleniem kandydatów na kierowców;
 3. wydawania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem;
 4. wydawania decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami;
 5. wydawania, przedłużania i rozszerzania zakresu zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym;
 6. realizowania obowiązku przekazywania wojewodzie rocznego sprawozdania z wykonywania zadań określonych w ustawie o kierujących pojazdami.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej dnia 30 maja 2018 r.  w Urzędzie Miasta w Oławie z siedzibą przy pl. Zamkowym 15, w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, przeprowadzonej w dniach 14 czerwca i 26 lipca 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy, w zakresie zarządzania ruchem na drogach, dla których organem zarządzającym ruchem jest Starosta Powiatu Oleśnickiego;

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej dnia 29 sierpnia 2018 r.  w Urzędzie Gminy i Miasta w Lubomierzu, w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej dnia 24 maja 2018 r. (czynności kontrolne w siedzibie kontrolowanego), w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, w siedzibie przy ul. Walońskiej 3-5 we Wrocławiu, w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na wydawanie kierowcom zaświadczeń ADR oraz ich wtórników.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej 30 maja 2018 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim z siedzibą przy al. Wojska Polskiego 15A, w zakresie prawidłowości realizacji projektu pn.: „Przebudowa ulicy Nowy Świat w Lwówku Śląskim”, w ramach „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej 11 kwietnia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze z siedzibą przy ul. Władysława Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Góra, w zakresie prawidłowości realizacji projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3438D, Aleja Wojska Polskiego w Kamiennej Górze na długości 0,220 km”, w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej 25 kwietnia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Polkowicach - Polkowickim Zarządzie Dróg Powiatowych z siedzibą przy ul. Fabrycznej 16, 59-170 Przemków w zakresie prawidłowości realizacji projektu pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1148 D wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Przesieczna, gmina Radwanice” w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej 28 marca 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Środzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 2, w zakresie prawidłowości realizacji projektu pn.: „Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej 2020D od Rakoszyc do Cesarzowic wraz z chodnikami i ścieżką rowerową Rakoszyce-Kulin” w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019”.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej 20 czerwca 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy z siedzibą przy ul. Bochenka 6 oraz w Zarządzie Dróg Powiatowych w Trzebnicy z siedzibą przy ul. Łącznej 1, w zakresie prawidłowości realizacji projektu pn.: „Przebudowa części drogi powiatowej nr 1333D i 1453 D w m. Złotów (Etap I)” w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019”.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej 17 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Gminy w Dobroszycach z siedzibą przy ul. Rynek 16, w zakresie prawidłowości realizacji projektu pn.: „Przebudowa odcinka ulicy Osiedlowej w Dobroszycach wraz z odwodnieniem pasa drogowego” w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019”.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej dnia 3 października 2018 r.  w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu, w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, przeprowadzonej w dniach 21 i 30 sierpnia i 7 września 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Polkowicach, w zakresie zarządzania ruchem na drogach, dla których organem zarządzającym ruchem jest Starosta Powiatu Polkowickiego.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, przeprowadzonej w dniach 22 maja i 7 czerwca 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Lubinie, ul. Jana Kilińskiego 12B, 59-339 Lubin, w zakresie:

 1. prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców;
 2. prowadzenia ewidencji instruktorów i ewidencji wykładowców;
 3. sprawowania przez starostę nadzoru nad szkoleniem kandydatów na kierowców;
 4. wydawania, przedłużania i rozszerzania zakresu zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym;
 5. realizowania obowiązku przekazywania wojewodzie rocznego sprawozdania z wykonywania zadań określonych w ustawie o kierujących pojazdami.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 24 i 26 października oraz 6 listopada 2018 r. u przedsiębiorcy  - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o., w miejscu prowadzenia działalności tj. w miejscowości: 56-100 Wołów, ul. Ścinawska 24, 56-120 Brzeg Dolny, ul. Sienkiewicza 19, 59-220 Legnica, ul. Nowodworska 48, al. Rzeczypospolitej 25 oraz 59-300 Lubin, ul. Ścinawska 22, dotyczącej prawidłowość realizowania działalności regulowanej w zakresie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy w kontrolowanym miejscu.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, przeprowadzonej w dniach 15 listopada i 4 grudnia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie, w zakresie zarządzania ruchem na drogach, dla których organem zarządzającym ruchem jest Starosta Powiatu Dzierżoniowskiego.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w dniach 26 kwietnia, 8 maja oraz 29 maja 2018 r. u przedsiębiorcy Bożeny Kmity prowadzącej działalność jako P.P.H.U. „ALBERTINA” Bożena Kmita, w miejscu prowadzenia tej działalności, tj. w miejscowości: 56-416 Twardogóra, ul. Jagiełły 2, 56-500 Syców, ul. Kusocińskiego 1A, dotyczącej prawidłowości prowadzenia działalności regulowanej w zakresie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy w kontrolowanym miejscu.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w dniach 18 i 21 września 2018 r. u przedsiębiorcy Wiesława Wosia prowadzącego działalność jako Prywatna Szkoła Jazdy Wiesław Woś, w miejscu prowadzenia działalności tj. w miejscowości: 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 8/3, ul. Objazdowa 5A, dotyczącej prawidłowość prowadzenia działalności regulowanej w zakresie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy w kontrolowanym miejscu

Wystąpienia pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w dniach 24 i 26 października oraz 6 listopada 2018 r. u przedsiębiorcy Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o., w miejscu prowadzenia działalności tj. w miejscowości: 56-100 Wołów, ul. Ścinawska 24, 56-120 Brzeg Dolny, ul. Sienkiewicza 19, 59-220 Legnica, ul. Nowodworska 48, al. Rzeczypospolitej 25 oraz 59-300 Lubin, ul. Ścinawska 22, dotyczącej prawidłowości prowadzenia działalności regulowanej w zakresie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy w kontrolowanym miejscu.

 

liczba wejść: 2504

Metryka strony

Data publikacji : 01.03.2018
Data modyfikacji : 16.08.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Ryszard Struzik
Wydział Infrastruktury
Autor : Ryszard Struzik