Aktualnie znajdujesz się na:

Wydział Infrastruktury

2017

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 22 marca 2017 r. (czynności kontrolne w siedzibie kontrolowanego) w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie, z siedzibą 59-140 Chocianów, ul. Ratuszowa 10, w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 22 maja 2017 r. (czynności kontrolne w siedzibie kontrolowanego) w Urzędzie Miasta w Głogowie, z siedzibą 67-200 Głogów, ul. Rynek10, w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, przeprowadzonej w dniach 3, 10 i 17 marca oraz 23 czerwca 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy, ul. J. Słowackiego 10, 56-400 Oleśnica, w zakresie:

  1. dokonywania w prawie jazdy wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej;
  2. wydawania wtórnika prawa jazdy;
  3. prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców;
  4. prowadzenia ewidencji instruktorów i ewidencji wykładowców;
  5. sprawowania przez starostę nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców;
  6. realizowania obowiązku przekazywania wojewodzie rocznego sprawozdania z wykonywania zadań określonych w ustawie o kierujących pojazdami.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej dnia 03 marca 2017r. w Urzędzie Miejskim w Oławie z siedzibą przy pl. Zamkowym 15, w zakresie prawidłowości realizacji projektu pn.: „Przebudowa drogi gminnej z odwodnieniem i oświetleniem – ulica Kochanowskiego w Oławie”, w ramach „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej dnia 26 kwietnia 2017r. w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach z siedzibą przy ul. Rynek 1, w zakresie prawidłowości realizacji projektu pn.: „Remont odcinków ulicy 3-go Maja i Dąbrówki w Świebodzicach”, w ramach „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej dnia 26 maja 2017r.  w Powiecie Oleśnickim, z siedzibą przy ul. J. Słowackiego 10, 56-400 Oleśnica oraz w Zarządzie Dróg Powiatowych w Oleśnicy, wskazanym przez Starostwo jako jednostka organizacyjna, pełniąca w imieniu powiatu obowiązki wykonawcy, w zakresie prawidłowości realizacji projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1490 D Goszcz – Syców – etap III”, w ramach „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej dnia 24 kwietnia  2017r. w Urzędzie Miejskim w Środzie Śląskiej z siedzibą przy pl. Wolności 5, w zakresie prawidłowości realizacji projektu pn.: „Rozbudowa dróg gminnych w podstrefie LSSE Komorniki-Święte z jednoczesną poprawą skomunikowania podstrefy z drogą krajową nr 94 i drogą powiatową nr 2061 D oraz wzrostem bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście i gminie Środa Śląska - etap III” w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019”.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej dnia 30 maja 2017r. w Starostwie Powiatowym w Kłodzku z siedzibą przy ul. Okrzei 1 oraz w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku z siedzibą przy ul. Objazdowej 20, w zakresie prawidłowości realizacji projektu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3237D Gorzanów-Mielnik” w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019”.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej dnia 22 czerwca 2017r.  w  Urzędzie Gminy w Gromadce z siedzibą przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 9 w zakresie prawidłowości realizacji projektu pn.: „Przebudowa drogi nr 103548 D (Różyniec - skrzyżowanie A4)” w ramach, „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019”.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej dnia 1 marca 2017r. w Urzędzie Miejskim w Świdnicy z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 49, w zakresie prawidłowości realizacji projektu pn.: „Przebudowa ul. Sprzymierzeńców na odcinku od ul. Pionierów do ul. Rycerskiej w Świdnicy” w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019”.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej dnia 18 maja 2017r. w  Zarządzie Dróg Miejskich w Legnicy, w zakresie prawidłowości realizacji projektu pn.: „Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy” w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019”.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej dnia 21 kwietnia 2017r.  w  Starostwie Powiatowym w Bolesławcu z siedzibą przy PI. Piłsudskiego 2, w zakresie prawidłowości realizacji projektu pn.: „Przebudowa drogi nr 2272D Krzyżowa - Wierzbowa” w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019”.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 27 i 28 lutego 2017 r.  u przedsiębiorcy Liga Obrony Kraju w zakresie spełnienia przez ośrodek szkolenia wymagań, o których mowa w art. 39g ust. 2 ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1907 ze zm.), oraz dokumentów wymaganych w związku z prowadzonym szkoleniem, w miejscu prowadzenia tej działalności, tj. Głogów, ul. Kamienna Droga 2 oraz Ząbkowice Śląskie, ul. Kolejowa 1.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w  dniach 31 maja i 2 czerwca 2017 r. u przedsiębiorcy Mirosława Brzeczka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Ośrodek Kształcenia Kursowego „2 x TAK” Brzęczek Mirosław w zakresie spełnienia przez ośrodek szkolenia wymagań, o których mowa w art. 39g ust. 2 ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1907 ze zm.), oraz dokumentów wymaganych w związku z prowadzonym szkoleniem, w miejscu prowadzenia tej działalności, - tj. Wrocław, ul. Miechowity 2, Bolesławiec, ul. Ekonomiczna 8 oraz Bolesławiec, ul. Dolne Młyny 42.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 17 stycznia 2017 r.  u przedsiębiorców: Jacka Warkocza i Renaty Domagały-Harmaty, prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą: Centrum Szkolenia Kierowców i Doskonalenia Techniki Jazdy ’’DELTA” s.c. w zakresie spełnienia przez ośrodek szkolenia wymagań, o których mowa w art. 39g ust. 2 ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1907 ze zm.), oraz dokumentów wymaganych w związku z prowadzonym szkoleniem, w miejscu prowadzenia tej działalności, tj. Zgorzelec, ul. Chopina 2.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 28 sierpnia 2017 r. (czynności kontrolne w siedzibie kontrolowanego) w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu, z siedzibą 58-150 Strzegom, ul. Rynek 38, w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 24 października 2017 r. (czynności kontrolne w siedzibie kontrolowanego) w Urzędzie Miejskim w Dusznikach-Zdroju, z siedzibą 57-340 Duszniki-Zdrój, ul. Rynek 6, w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w trybie zwykłym w dniach 26 września i 4 października 2017 r. u przedsiębiorcy - Dolnośląskie Stowarzyszenie Przewoźników Międzynarodowych w zakresie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, przeprowadzonej w dniu 12 grudnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Oławie, ul. 3 maja 1, 55-200 Oława, w zakresie:

  1. wydawania prawa jazdy;
  2. dokonywania w prawie jazdy wpisu potwierdzającego odbycie szkolenia okresowego;
  3. wydawania, przedłużania i rozszerzania zakresu zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.
liczba wejść: 2821

Metryka strony

Data publikacji : 24.01.2017
Data modyfikacji : 04.07.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Urszula Czerkawska
Wydział Infrastruktury
Autor :