Aktualnie znajdujesz się na:

Wydział Infrastruktury

2016

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, przeprowadzonej w dniach 17 i 26 sierpnia 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów, w zakresie:

 1. kierowania kierowcy lub osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego, badanie lekarskie lub badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu;
 2. wydawania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem;
 3. wydawania decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami;
 4. wydawania, przedłużania ważności i rozszerzania zakresu zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi.
 5. realizowania obowiązku przekazywania wojewodzie rocznego sprawozdania z wykonywania zadań określonych w ustawie o kierujących pojazdami.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, przeprowadzonej w dniach 24 i 25 maja oraz 1 czerwca 2016 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14 we Wrocławiu, w zakresie wykorzystania dotacji z tytułu dopłat do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 28 lipca 2016 r. (czynności kontrolne w siedzibie kontrolowanego) w Urzędzie Miasta i Gminy Pieńsk, z siedzibą 59-930 Pieńsk, ul. Bolesławiecka 29, w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej dnia 07 czerwca 2016 r. w Urzędzie Gminy Jeżów Sudecki, ul. Długa 63, w zakresie prawidłowości realizacji projektu pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Górnym Dziwiszowie” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 12 maja 2016 r. (czynności kontrolne w siedzibie kontrolowanego) w Urzędzie Miejskim w Żarowie, z siedzibą 58-130 Żarów, ul. Zamkowa 2, w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej dnia 12 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Gminy Żmigród, pl. Wojska Polskiego 2-3, w zakresie prawidłowości realizacji projektu pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w m. Korzeńsko przy ul. Kolejowej i Słonecznej w ramach zadania przebudowa ul. Kolejowej i Słonecznej w m. Korzeńsko” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, przeprowadzonej w dniu 31 marca 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, ul. Wybrzeże Słowackiego 12/14, 50-411 Wrocław, w zakresie:

 1. kontroli wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego;
 2. sprawowania nadzoru nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych, o których mowa w art. 51 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;
 3. prowadzenia ewidencji egzaminatorów.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu  17 lutego 2016 r. oraz w dniu 18 marca 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Miliczu, ul. Wojska Polskiego 38, 56-300 Milicz, w zakresie zarządzania ruchem na drogach, dla których Starosta Powiatu Milickiego jest organem zarządzającym ruchem.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 25 listopada 2015 r. (czynności kontrolne w siedzibie kontrolowanego) oraz w dniach 30 listopada i 2 grudnia 2015 r. (czynności kontrolne poza siedzibą kontrolowanego - oględziny w terenie) w Urzędzie Miasta w Jeleniej Górze, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, w zakresie zarządzania ruchem na drogach, dla których organem zarządzającym ruchem jest Prezydent Jeleniej Góry.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 22 marca 2016 r. (czynności kontrolne w siedzibie kontrolowanego) w Urzędzie Miejskim w Lubinie, z siedzibą 59-300 Lubin, ul. Kilińskiego 10, w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej dnia 09 marca 2016 r. w Powiecie Lwóweckim, ul. Szpitalna 4, w zakresie prawidłowości realizacji projektu pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2532D ul. Płakowicka w Lwówku Śląskim o długości 1,78 kin ( w km 0+000 - 1+780)” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, przeprowadzonej w dniach 25 stycznia i 9 lutego 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze, ul. W. Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Góra, w zakresie:

 1. kierowania kierowcy lub osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego, badanie lekarskie lub badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu;
 2. wydawania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem;
 3. wydawania decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami;
 4. wydawania, przedłużania ważności i rozszerzania zakresu zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 15 i 29 stycznia 2016 r. u przedsiębiorcy Jana Gawlika prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Nauka Jazdy i Transport Ciężarowy Jan Gawlik, w zakresie spełnienia przez ośrodek szkolenia wymagań, o których mowa w art. 39g ust. 2 ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.), oraz dokumentów wymaganych w związku z prowadzonym szkoleniem, w miejscu prowadzenia tej działalności, tj. Wrocław, ul. Armii Krajowej 49.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 22 i 23 marca 2016 r. u przedsiębiorcy Łukasza Uhryna prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Ośrodek Szkolenia Kierowców „CENTAUR 2” Łukasz Uhryn, w zakresie spełnienia przez ośrodek szkolenia wymagań, o których mowa w art. 39g ust. 2 ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.), oraz dokumentów wymaganych w związku z prowadzonym szkoleniem, w miejscu prowadzenia tej działalności, tj. w miejscowości Świdnica, ul. Armii Krajowej 7/1 oraz ul. Armii Krajowej (część działki Nr 4/49 obręb 5 arkusz mapy 3).

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 27 i 29 września 2016 r. u przedsiębiorców Andrzeja Świsulskiego i Sławomira Grada, prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą: Szkoła Jazdy „KURSANT” s.c. Andrzej Świsulski, Sławomir Grad  w zakresie spełnienia przez ośrodek szkolenia wymagań, o których mowa w art. 39g ust. 2 ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.), oraz dokumentów wymaganych w związku z prowadzonym szkoleniem, w miejscu prowadzenia tej działalności, tj. Wrocław, ul. Ziębicka 32, ul. Tarnogajska 5/9 oraz Buforowa 2.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 22 i 24 listopada 2016 r. u przedsiębiorcy Jacka Mordzaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Prywatna Nauka Jazdy Jacek Mordzak w zakresie spełnienia przez ośrodek szkolenia wymagań, o których mowa w art. 39g ust. 2 ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.), oraz dokumentów wymaganych w związku z prowadzonym szkoleniem, w miejscu prowadzenia tej działalności, tj. Głogów, ul. Gołębia 1 oraz ul. Transportowa 6.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 4 i 6 lipca 2016 r. u przedsiębiorcy Agnieszki Ćwiklak prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą: „IBIS” Agnieszka Ćwiklak w zakresie spełnienia przez ośrodek szkolenia wymagań, o których mowa w art. 39g ust. 2 ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.), oraz dokumentów wymaganych w związku z prowadzonym szkoleniem, w miejscu prowadzenia tej działalności, tj. Wilkowice 11, Żórawina, ul. Kopernika 15; Wrocław, ul. Kwiska 5/7 oraz Tyska 14.

liczba wejść: 2983

Metryka strony

Data publikacji : 08.01.2016
Data modyfikacji : 10.11.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Ryszard Struzik
Wydział Infrastruktury
Autor : Ryszard Struzik