Aktualnie znajdujesz się na:

Wydział Infrastruktury

2015

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 27 listopada oraz 2 grudnia 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, w siedzibie przy ul. Walońskiej 16 we Wrocławiu, w zakresie wykorzystania dotacji na egzaminowanie przewodników górskich i kandydatów na przewodników górskich.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 26 października 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, pl. Magistracki 1,  58-300 Wałbrzych, w zakresie:

1) utrzymania grobów i cmentarzy wojennych,

2) prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach  25 i 26 czerwca 2015 r. oraz w dniach 30 czerwca i 1 lipca 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec w zakresie zarządzania ruchem na drogach, dla których organem zarządzającym ruchem jest Starosta Powiatu Bolesławieckiego.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej dnia 30 marca 2015r. u Sławomira Brzozowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Ośrodek Szkolenia Kierowców Sławomir Brzozowski, w zakresie spełnienia przez ośrodek szkolenia wymagań, o których mowa w art.39g ust.2 ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.), oraz dokumentów wymaganych w związku z prowadzonym szkoleniem, w miejscu prowadzenia jej działalności, tj. ul. Sucharskiego 2 w Oleśnicy.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej dnia 21 lipca 2015r. u  przedsiębiorców: Bożeny Czajki-Uszczyńskiej i Andrzeja Biela, prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą „TORUS” s.c., w zakresie spełnienia przez ośrodek szkolenia wymagań, o których mowa w art.39g ust.2 ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.), oraz dokumentów wymaganych w związku z prowadzonym szkoleniem, w miejscu prowadzenia tej działalności, tj. ul. Lubelska 1 i ul. Topolowa 12 w Wałbrzychu.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 28 kwietnia i 5 maja 2015 r. u Piotra Owczarza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Ośrodek Szkolenia Kierowców „AUTO-SZKOŁA”, w zakresie spełnienia przez ośrodek szkolenia wymagań, o których mowa w art.39g ust.2 ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.), oraz dokumentów wymaganych w związku z prowadzonym szkoleniem, w miejscu prowadzenia jej działalności, tj. ul. Bankowa 8 w Bolesławcu i ul. Łużycka 43 w Zgorzelcu.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 19 sierpnia 2015r. u przedsiębiorcy Małgorzaty Stelmaszczyk prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą: Ośrodek Szkolenia Kierowców „RADAR”, w zakresie spełnienia przez ośrodek szkolenia wymagań, o których mowa w art. 39g ust. 2 ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.), oraz dokumentów wymaganych w związku z prowadzonym szkoleniem, w miejscu prowadzenia tej działalności, tj. Jelenia Góra, ul. Obrońców Pokoju 26A oraz ul. Jana Pawła II 21.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 28, 29 i 30 lipca 2014 r. u przedsiębiorców - Jacka Warkocza i Renaty Domagały-Harmaty prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą: Centrum Szkolenia Kierowców i Doskonalenia Techniki Jazdy DELTA s.c., w zakresie spełnienia przez ośrodek szkolenia wymagań, o których mowa w art. 39g ust. 2 pkt 1, pkt 2 oraz pkt 3 lit. a, b oraz f, pkt 4 ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.), prawidłowości realizacji programu szkolenia oraz prowadzonej dokumentacji związanej ze szkoleniem, w miejscu prowadzenia ich działalności, tj. Ząbkowice Śląskie, przy ul. 1 Maja 7, Strzegom, przy ul. Bankowej 13 oraz Jelenia Góra przy ul. Tuwima 2.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 19 sierpnia 2015r.  u przedsiębiorców: Janiny Bujak i Jana Bujaka, prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą Ośrodek Szkolenia Kierowców „ELKA - BUJAK”s.c., w zakresie spełnienia przez ośrodek szkolenia wymagań, o których mowa w art. 39g ust. 2 ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.), oraz dokumentów wymaganych w związku z prowadzonym szkoleniem, w miejscu prowadzenia tej działalności, tj. ul. Cieplicka 213 i ul. Staszica w Jeleniej Górze.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 25 i 28 sierpnia oraz 4 i 11 września 2015 r. (czynności kontrolne w siedzibie kontrolowanego) oraz w dniu 31 sierpnia 2015 r. (czynności kontrolne poza siedzibą kontrolowanego - oględziny w terenie) w Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu, ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8a, 59-900 Zgorzelec, w zakresie:

1) zarządzania ruchem na drogach, dla których organem zarządzającym ruchem jest Starosta Powiatu Zgorzeleckiego;

2) dokonywania w prawie jazdy wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej;

3) wydawania wtórnika prawa jazdy;

4) prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców;

5) prowadzenia ewidencji instruktorów i ewidencji wykładowców;

6) sprawowania przez starostę nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców;

7) realizowania obowiązku przekazywania wojewodzie rocznego sprawozdania z wykonywania zadań określonych w ustawie o kierujących pojazdami.

 

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej dnia 25 maja 2015 r. w   Starostwie Powiatowym w Złotoryi z siedzibą przy PI. Niepodległości 8, w zakresie prawidłowości realizacji projektu  w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej dnia 15 czerwca  2015 r. w  Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie z siedzibą przy ul. Rynek 24, w zakresie prawidłowości realizacji projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej dnia 30 kwietnia 2015 r. w  Urzędzie Gminy w Długołęce z siedzibą przy ul. Robotniczej 12, w zakresie prawidłowości realizacji projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej dnia 17 kwietnia 2015 r. w   Urzędzie Gminy Miękinia, ul. Kościuszki 41, w zakresie prawidłowości realizacji projektu pn.: „Budowa publicznej drogi gminnej Krępice - Lutynia - etap I” w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej dnia 19 czerwca  2015 r. w  Starostwie Powiatowym w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej – Curie 7, w zakresie prawidłowości realizacji projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej dnia 12 czerwca 2015 r. w  Urzędzie Miejskim w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12, w zakresie prawidłowości realizacji projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 29 września 2015 r.  w Urzędzie Miejskim w Wołowie,  w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 27 i 28 października 2014 r.  oraz w dniach 4, 5 i 7 listopada 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Świdnicy, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 7, w zakresie:

1) dokonywania w prawie jazdy wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej;

2) wydawania wtórnika prawa jazdy;

3) prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców;

4) prowadzenia ewidencji instruktorów i ewidencji wykładowców;

5) sprawowania przez starostę nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 23 marca 2015 r.  w Gminie Kąty Wrocławskie,  w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach  25 i 27 lutego 2015 r. oraz w dniach 3 i 4 marca 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Górze, ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra, w zakresie zarządzania ruchem na drogach publicznych położonych na obszarze powiatu górowskiego.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej dnia 18 maja 2015 r. w Gminie Jedlina - Zdrój, ul. Poznańska 2, w zakresie prawidłowości realizacji projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej dnia 11 marca 2015 r. w  Gminie Strzegom, Rynek 38, w zakresie prawidłowości realizacji projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej dnia 20 kwietnia 2015 r. w  Starostwie Powiatowym w Legnicy, pl. Słowiański 1, w zakresie prawidłowości realizacji projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 3 czerwca 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich, w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 19 i 30 września 2014 r. w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy stopnia wyższego „ODTJ Wrocław” Andrzej Słowiński w zakresie spełniania przez ośrodek wymagań, o których mowa w art. 114 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600 ze zm.), zgodności prowadzonego szkolenia z obowiązującymi warunkami przeprowadzania zajęć i programami oraz prawidłowości prowadzonej dokumentacji związanej ze szkoleniem.

liczba wejść: 3048

Metryka strony

Data publikacji : 01.06.2015
Data modyfikacji : 29.07.2016
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Urszula Czerkawska
Wydział Infrastruktury
Autor : Urszula Czerkawska