Aktualnie znajdujesz się na:

Plan kontroli zewnętrznych DUW

Plan kontroli zewnętrznych DUW

 1. Plan kontroli na I półrocze 2024 r.
 2. Plan kontroli na II półrocze 2023 r.
 3. Plan kontroli na I półrocze 2023 r.
 4. Plan kontroli na II półrocze 2022 r.
 5. Plan kontroli na I półrocze 2022 r.
 6. Plan kontroli na II półrocze 2021 r.
 7. Plan kontroli na I półrocze 2021 r.
 8. Plan kontroli na II półrocze 2020 r.
 9. Plan kontroli na I półrocze 2020 r.
 10. Plan kontroli na II półrocze 2019 r.
 11. Plan kontroli na I półrocze 2019 r.
 12. Plan kontroli na II półrocze 2018 r.
 13. Plan kontroli na I półrocze 2018 r.

 

 1. Plan kontroli na I półrocze 2014 r - WZON
 2. Plan kontroli na II półrocze 2014 r.-WZON
 3. Plan kontroli na I polrocze 2015 r. - WZON
 4. Plan kontroli na II polrocze 2015 r. - WZON
 5. Plan kontroli na I półrocze 2016 r. - WZON
 6. Plan kontroli na II półrocze 2016 r. - WZON
 7. Plan kontroli na I półrocze 2017 r.  - WZON
 8. Plan kontroli na II półrocze 2017 r. - WZON
 9. Plan kontroli na I półrocze 2018 r. - WZON
 10. Plan kontroli na II półrocze 2018 r. - WZON
 11. Plan kontroli na I półrocze 2019 r. - WZON
 12. Plan kontroli na II półrocze 2019 r. - WZON
 13. Plan kontroli na I półrocze 2020 r. - WZON
 14. Plan kontroli na II półrocze 2020 r. - WZON
 15. Plan kontroli na I półrocze 2021 r. - WZON
 16. Plan kontroli na II półrocze 2021 r. - WZON
 17. Plan kontroli na I półrocze 2022 r. - WZON
 18. Plan kontroli na II półrocze 2022 r. - WZON
 19. Plan kontroli na I półrocze 2023 r. - WZON

 

 

        Plany kontroli Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich w 2012 r.

 1. Plan Kontroli trwałości projektów dofinansowanych w ramach ZPORR przeprowadzanych przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu w roku 2012
 2. Plan Kontroli Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji na rok 2012
 3. Plan Kontroli na rok 2012 Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 4. Plan Kontroli na rok 2012 Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013

Plany kontroli Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich w 2013 r.

 

Plan kontroli trwałości projektów dofinansowanych w ramach ZPORR przeprowadzanych przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu w roku 2013

Plan Kontroli na rok 2013 Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

 

 1. Plan Kontroli na rok 2015 Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013
 2. Plan Kontroli na rok 2015 Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 3. Plan Kontroli na rok 2016 Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 4. Roczny Plan Kontroli na rok 2013 - Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji
 5. Roczny Plan Kontroli na rok 2014 - Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji
 6. Roczny Plan Kontroli na rok 2015 - Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji
 7. Roczny Plan Kontroli na rok 2016 - Instytucja Pośrednicząca w Certyfikacji

Plany kontroli Wydziału Organizacji i Rozwoju - Oddział Programów Współpracy Transgranicznej

 

Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

1. Roczny plan kontroli projektów na miejscu Krajowego Kontrolera – Wojewody Dolnośląskiego - za rok 2016 r.

    Aktualizacja rocznego planu kontroli projektów na miejscu Krajowego Kontrolera – Wojewody Dolnośląskiego - za rok 2016 r.

2. Roczny plan kontroli projektów na miejscu Krajowego Kontrolera – Wojewody Dolnośląskiego - za rok 2017 r.

    Aktualizacja rocznego planu kontroli projektów na miejscu Krajowego Kontrolera – Wojewody Dolnośląskiego - za rok 2017 r.

 

Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska

1. Roczny plan kontroli projektów na miejscu Krajowego Kontrolera – Wojewody Dolnośląskiego - za rok obrachunkowy od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.

    Aktualizacja rocznego planu kontroli projektów na miejscu Krajowego Kontrolera – Wojewody Dolnośląskiego - za I półrocze 2016 r.

    Aktualizacja rocznego planu kontroli projektów na miejscu Krajowego Kontrolera – Wojewody Dolnośląskiego - za II półrocze 2016 r.

    Roczny plan kontroli projektow na miejscu krajowego kontrolera - Wojewody Dolnośląskiego na rok obrachunkowy od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. (zaktualizowany)

2. Roczny plan kontroli projektów na miejscu Krajowego Kontrolera – Wojewody Dolnośląskiego - za rok obrachunkowy od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

 

liczba wejść: 249342

Metryka strony

Data publikacji : 03.03.2008
Data modyfikacji : 14.06.2024
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Magdalena Więcek
Wydział Nadzoru i Kontroli
Autor :