Aktualnie znajdujesz się na:

Audyt wewnętrzny

Audyt wewnętrzny

Zespół Audytu Wewnętrznego

Audytor wewnętrzny/Kierujący Zespołem Audytu Wewnętrznego

Anna Malinowska

tel. 71 340 65 16

email: a.malinowska@duw.pl


Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej organizacji. Polega na systematycznej i dokonywanej w uporządkowany sposób ocenie procesów: zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu organizacyjnego i przyczynia się do poprawy ich działania. Pomaga organizacji osiągnąć cele dostarczając zapewnienia o skutecznosci tych procesów, jak również poprzez doradztwo.

Źródło: definicja audytu wewnętrznego: Międzynarodowe Standardy Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego.


Akty prawne regulujące pracę audytu wewnętrznego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu:

  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu,
  3. Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych,
  4. Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie wzoru i informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego.

Wewnętrzne uregulowania prawne normujące pracę audytu wewnetrznego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu:

  1. Statut Dolnośląskiego Urzędu Wojewodzkiego we Wrocławiu,
  2. Regulamin Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu,
  3. Zarządzenie Nr 238 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego oraz Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu.
liczba wejść: 168654

Metryka strony

Data publikacji : 25.06.2018
Data modyfikacji : 25.06.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Malinowska
Zespół Audytu Wewnętrznego
Autor : Anna Malinowska